Back to the menu


Vi fokuserer på kunders og forbrukeres behov i våre beslutninger
Vi setter oss i våre kunders og forbrukeres sted, og har en detaljert innsikt i deres behov og ønsker. Vi bygger våre strategier og planer på denne innsikten, og vurderer kontinuerlig hvordan vi arbeider for å bedre deres opplevelse av våre produkter, tjenester og medarbeidere.

Vi er sterkest sammen
Vi respekterer og ønsker velkommen forskjeller i kultur, mennesker og produkter. Samtidig er vi bevisste på at det å arbeide tett sammen, og aktivt dele erfaringer på tvers av funksjoner, landegrenser og regioner er det som kreves for å lykkes.

Vi har alle ansvar for, og myndighet til, å skape forbedringer
Vi tar eierskap til utfordringer og problemer, som enkeltmennesker og i grupper, og har myndighet og selvstendighet til å levere fremragende resultater. Vi lar ikke frykt for å mislykkes overskygge vårt ønske om å lykkes og lære av våre feil. Vi arbeider i et miljø der gode ideer og ønsket om å levere blir verdsatt og belønnet.

Vi deler troen på at vekst bygges gjennom mennesker.

Vi er opptatt av samfunnsutvikling
Vi er samfunnsmessig og miljømessig ansvarlige, og mener det er en forutsetning for sunn forretningsdrift. Vi gir positive bidrag til det samfunnet vi er en del av. Vi lytter til, og samarbeider med, våre interessenter i samfunnet, og arbeider alltid for ansvarlig bruk av naturressursene.

Våre ambisiøse mål nås ved at verdi skapes for både forbrukere, kunder, medarbeidere, samfunn og eiere.

Vi ønsker alltid å vinne
Vi søker alltid etter vinnerløsninger, og er villige til å være uredde i vårt arbeid med å nå våre mål. Vi skal i alle sammenhenger opptre klokt og ansvarlig, men tenke som en utfordrer – vi er raske, handlekraftige og tiltaksorienterte i både beslutningstakning og utførelse.