Meny

Det blir ingen streik i Ringnes

Oppdatert 10.10. 2020: Meklingen mellom partene i årets sentrale lønnsoppgjør førte til enighet og Ringnes blir ikke berørt av streik.

----

Hvis brudd i meklingen mellom partene i årets sentrale lønnsoppgjør fører til konflikt, er Ringnes en av bedriftene som kan bli tatt ut i streik.

Ringnes har naturligvis respekt for arbeidslivets spilleregler og vil akseptere avgjørelsen som blir tatt, men håper at en eventuell konflikt får en snarlig løsning der det ikke blir behov for streik som virkemiddel. En streik vil dessverre bety ulemper for våre kunder og leverandører, og vi er skuffet over at vi nok en gang kan bli rammet av en konflikt. 

Som følge av en eventuell streik kan Ringnes midlertidig måtte stanse all drift tidligst fra morgenen 10. oktober. Hvis Ringnes blir tatt ut i streik vil vi ikke kunne produsere og levere varer, samtidig som vi i svært begrenset grad vil kunne ta ordre eller gjennomføre kundebesøk etter dette tidspunkt og så lenge streiken varer. Det vil heller ikke være mulig med mottak av innsatsvarer eller andre varer og tjenester etter dette.

Inntil det blir avklart om en konflikt fører til streik vil Ringnes opprettholde ordinære bestillings-, leverings- og mottaksrutiner.

Vi understreker at vi på dette tidspunkt ikke vet om det blir noen streik, og vi vil gi dere ytterligere informasjon om situasjonen når vi vet mer.

Ved spørsmål kan vårt kundesenter eller ditt kontaktpunkt i Ringnes’ salgsavdeling kontaktes.