Meny
P1000039_adj.jpg

Null karbonutslipp

Ringnes Bryggeri har tatt et stort skritt i retning av å bli et karbonnøytralt bryggeri i løpet av 2020.  

De siste årene har bryggeriet investert i nye, miljøvennlige energikilder. All energi som brukes til produksjon på bryggeriet skal framover komme fra fornybare energikilder

Kontinuerlige reduksjonen i energiforbruk er satt i system og følges opp rutinemessig. De som jobber ved Ringnes produksjonsanlegg har alle klare mål for å finne, og eliminere, alle former for sløsing og svinn i verdikjeden. Alt av energiforbruk, vannforbruk, innsatsvarer og ferdige produkter blir nøye fulgt opp, slik at ikke noe går til spille.

 

Ny el-kjel ble installert ved Ringnes Bryggeri, slik at man kan bruke elektrisitet i stedet for fyringsolje.

Carlsbergs mål

2030

  • 0% karbonutslipp i våre bryggerier
  • 30% reduksjon i "øl-til-hånd"-karbonfotavtrykk*

2022

  • 50% reduksjon i karbonutslipp i våre bryggerier
  • 100% energi fra fornybare kilder i våre bryggerier
  • Utfase bruken av kull i våre bryggerier
  • 15% reduksjon i "øl-til-hånd"-karbonfotavtrykk*
  • 100% kjøling med lav klimapåvirkning
  • Partnersamarbeid med 30 leverandører for å redusere karbonfotavtrykk

* "Øl-til-hånd"-utslipp omhandler produktets totale karbonfotavtrykk gjennom hele livssyklusen, inkludert miljøpåvirkningen i andre deler av verdikjeden som er utenfor Carlsberg Gruppens operasjonelle kontroll. Det omfatter områder som landbruksproduksjon, transport og avkjøling i butikker.