Meny
Barley-3872x2592ma.jpg

Energi- og utslippsreduksjon

I Ringnes arbeider vi kontinuerlig med å minimere våre utslipp og optimalisere energiforbruket i vår produksjon.

Ringnes har de siste årene lykkes med å redusere restavfallet i produksjonen betydelig. Spesielt opplevde selskapet at nedgangen var stor etter overgangen til resirkulerbar emballasje – takket være mindre bruk av etiketter. Som et viktig ledd i arbeidet med restavfall, har Ringnes innledet et formelt samarbeid med Norsk Gjenvinning om avfallsflyt.

Fra olje til elektrisitet

Ringnes bytter ut oljekjelen med en elektrisk drevet kjel. Det forventes at klimaeffektene blir vesentlige. Bryggeriet har også innført et nytt energi- og vannbesparende system for maskinen som pasteuriserer drikkevarene på bokskolonnen.

12,4%

redusert oljeforbruk fra 2015 til 2016.

4,5%

redusert elektrisitetsforbruk fra 2015 til 2016.

5,6%

redusert dieselforbruk fra 2015 til 2016.

(fra barekfraftrapport) 20120503NB-121.jpg

Transport og miljø

Ringnes jobber blant annet med sjåføropplæring, god ruteplanlegging og tog som gir gode resultater for miljøet.

Ruteoptimalisering

Ringnes har to ansatte som jobber fulltid med taktisk planlegging av kjørerutene. Mens selskapet tidligere leverte varer etter faste ruter, samler planleggerne nå inn dagsaktuell informasjon og legger opp rutene etter forholdene.

Tog og distribusjonssamarbeid

Det er et mål for Ringnes å redusere bruken av langtransport. Ringnes benytter alltid tog der det er mulig. I tillegg samarbeider selskapet med tredjeparts distributører for utkjøring lokalt – blant annet i byer som Molde og Kristiansand.