Meny
Raw materials-340.jpg

Gjenvinning i Ringnes

For å minimimere miljøkonsekvensene handler det om å gjenbruke alt som benyttes.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden avfall som ikke kan nyttiggjøres. Vi kaller det «Rethink». Sammen med de tre andre R-ene «Reduce», «Reuse» og «Recycle» – danner det kjernen i konsernets «4R»-tankegang.

 

Rethink (Tenk nytt)

Utfordrer konsernets energiforbruk, vannforbruk og bruk av emballasje.

Reduce (Redusere)

Handler om å redusere bruken av råvarer og emballasje, i tillegg til at det hele tiden søkes etter mer miljøvennlige materialer.

Reuse (Gjenbruk)

Handler om å ta i bruk metoder som gjør at blant annet emballasjemateriell, rester fra produksjonen og vann kan benyttes på nytt.

Recycle (Resirkulere)

Handler om å stimulere forbrukerne til økt resirkulering, og øke resirkuleringsgraden i egen produksjon.

germinated.png

Øl blir dyrefor

Dyrefor

Rester fra ølproduksjon er attraktivt for norske bønder. Det er næringsrikt og benyttes som tilleggsfor til dyrene.

GFB_Poster_2950x2215.jpg

Fremtidens flaske?

Trefiberflaske

Carlsberg-konsernet er opptatt av å redusere mengden emballasje. Det forskes på ulike nye typer emballasje som er mer miljøvennlige enn dagens. Blant annet jobber Carlsberg med å utvikle en ny, miljøvennlig flaske av trefiber.

Flasken er laget slik at den brytes ned i naturen etter to til fem år. Vanlige bokser og flasker bruker til sammenligning minst 500 år på det samme. Det gjenstår en del arbeid før den kan lanseres på markedet, men tilbakemeldingene fra forbrukertester har vært positive.