Meny

Alle sjåførene i Ringnes får grundig opplæring i hvordan man kjører mest mulig skånsomt overfor miljøet og andre i trafikken. Hvordan man kjører har nemlig stor innvirkning på drivstofforbruket og hvor mye kjøretøyene forurenser.

Denne opplæringen er obligatorisk og gjenoppfriskes regelmessig. I Ringnes’ lastebiler er i tillegg online-systemet Telematics montert. Dette systemet registrerer kjøreadferd og måler på flere kriterier, blant annet om bilen holder seg innenfor det grønne feltet på turtelleren, bremseatferd og om bilen holder seg innenfor fartsgrensen på 80. Målingene gjennomføres kontinuerlig og rapporteres ukentlig og månedlig. Målet er økt fokus på sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøreatferd.