Meny

I 2017 besluttet Ringnes å oppgradere lastebilparken med 28 nye lastebiler. De nye bilene har alle moderne Euro 6-teknologi, som betyr at de tilfredsstiller de siste kravene til utslipp. Spesielt reduserer den nye teknologien utslippene av NOx-gasser, som kan føre til lokal luftforurensing. De nye bilene vil derfor prioriteres brukt i bynære områder, som er mest utsatt for denne type forurensing.

Nøkkeltall:

STABILT DIESELFORBRUK Dieselforbruket for 2017 endte på samme nivå som 2016 med 35,3 liter diesel pr 100 km kjørt. Med de nye bilene forventes det at forbruket reduseres fremover