Meny
System.InvalidOperationException: Cannot access child value on Newtonsoft.Json.Linq.JValue.
  at Newtonsoft.Json.Linq.JToken.get_Item(Object key)
  at Newtonsoft.Json.Linq.JToken.Value[T](Object key)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.GetDocTypeGridEditorContent(JObject model, Int32 pageId)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, JObject model, Int32 pageId)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_Base_cshtml.Execute()

I Ringnes jobbes det med å redusere bruken av plast som innsatsvare. Der det er mulig benyttes resirkulert råmateriale.

Plast er en stor kilde til verdens karbonutslipp og er i tillegg en stor miljøutfordring for livet i havet og dyrelivet.

Ringnes jobber på flere fronter for å få redusert mengde plast som havner i naturen. Det jobbes både med å få ned mengden plast i egen verdikjede, og med å legge til rette for at plasten som benyttes samles inn og resirkuleres.

Det jobbes også med de øvrige emballasjetypene. Norge har en av verdens mest velfungerende returordninger for bokser gjennom pantesystemet. Det er også velfungerende innsamlingsordninger for glass gjennom blant annet Grønt punkt.

I Carlsberg jobbes det med ulike emballasjeprosjekter. Blant annet jobbes det med å ta i bruk en flaske laget av fiber. Denne flasken vil nedbrytes naturlig dersom den havner i naturen.

Nøkkeltall:  Ringnes' samarbeider med Norsk Gjenvinning, og i løpet av 2017 reduserte Ringnes Bryggeri mengden restavfall med hele 41 %.