Meny
Rostad_Maldum_80prosent.jpg

Sirkulærøkonomi i praksis: Når emballasjen får nytt liv

Panteordningen:

Panteselskapet Infinitum sørger for at vi kan pante flasker og bokser over alt – og at de resirkulerers og får et nytt liv. En felles dugnadsinnsats fra det norske folk kombinert med smarte systemer for innsamling og gjenvinning av emballasje sørger for at vi reduserer klimaavtrykket fra emballasjen vår.

Slik fungerer panteordningen

Infinitum er etablert av drikkevareprodusentene og dagligvarekjedene i Norge for å drive effektiv innsamling og resirkulering av drikkevareflasker og -bokser. Det gjør vi gjennom panteordningen.

Fakta om innsamling av plastflasker og aluminiumsbokser

 

Total pantegrad på bokser og plastflasker er 92,3 %. Innsamlingsgraden er 98,2 %.

Panten fordeler seg slik:

94 % panteautomater
6 % pickups (kiosker, bensinstasjoner, kantiner, R
øde Kors, idrettslag, foreninger etc.)
1 % fra netthandel.
 

Glasset går i sirkel

 

Ikke pantbar glass- og metallemballasje 

I Norge returnerer vi 95 prosent av alle glassflasker gjennom bruk av igloer og hjemmehenting. Alt av glass- og metallemballasje fra hele landet kommer til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Øra i Fredrikstad.  

100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter. 

Alle som sender glassemballasje ut på det norske markedet plikter å være medlem i en godkjent returordning for emballasje. Sirkel Glass AS er godkjent som returselskap for glassemballasje og sørger for at glassflaskene får nytt liv.

 

Slik fungerer returordningen for glassflasker.

  1. Forbruker: Gjennom varehandelen kommer glass- og metallemballasje ut til forbruker. Med emballasjemerking guides forbrukerne til retur av emballasjen etter bruk.

  2. Hjemmehenting/returpunkt: Kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper samler inn glass- og metallemballasjen gjennom henteordninger eller returpunkt. Over halvparten av Norges befolkning har hjemmehenting. Det øker innsamlet mengde med minst 30 prosent.
  3. Gjenvinningsanlegg: All glass- og metallemballasje som samles inn i Norge, går til Sirkels gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her blir emballasjen sortert, renset og foredlet for videre bruk. Glass er en fantastisk råvare som kan brukes og skapes om til noe nytt uendelig mange ganger. Alle som sender glassemballasje ut på det norske markedet plikter å være medlem i en godkjent returordning for emballasje. Sirkel Glass AS er godkjent som returselskap for glassemballasje.

  4. a: Nytt glass: Glass smeltes om til råmateriale for nye produkter. Glasset med høyest kvalitet blir sendt til glassverk i Europa. Andelen resirkulert materiale i glassemballasje er meget høy. Det er i gjennomsnitt 90 prosent resirkulert glass i en grønn glassflaske.
    b: Glasopor: Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass. Materialet har en god isolerende effekt og brukes som lett byggemateriale, for eksempel som lettfylling i vei og anlegg.
Illustrasjon: Sirkel Glass AS

Illustrasjon: Sirkel Glass AS