Meny
P1011407.JPG

Stor nok til å gjøre en forskjell

Hæ?! Driver dere med bærekraft? Er ikke dere et bryggeri, da?

Mange tror at Ringnes’ bekymring for CO2 begrenser seg til at ølet skal ha akkurat passe mengde kullsyre. Våre ambisjoner strekker seg midlertid lengre enn som så. Like viktig som kvaliteten på produktene våre er det å sørge for at vi reduserer CO2-avtrykket vårt til det minimale. Nå jobber vi for å kunne servere deg en øl med netto nullutslipp innen 2040.

I 2017 var Carlsberg et av de første internasjonale selskapene til å sette seg vitenskapsbaserte klimamål med utgangspunkt i 1,5-gradersmålet til FN. Samtidig ble det etablert rutiner for å følge  utviklingen i vårt utslipp fra hele vår verdikjede.

Alt skal måles og analyseres, fra råvare til du har ølen i hånda. Klimaavtrykket måles i CO2- ekvivalenter per produserte liter drikke. Siden 2015 har Ringnes redusert sine klimagassutslipp fra verdikjeden med 28 %.

– Med dette ligger vi foran målet om 15 % reduksjon i vårt klimagassutslipp innen 2022. I tillegg viser analysene våre hvor vi må legge innsatsen for å nå netto null-målet innen 2040, sier Ringnes’ kommunikasjonsdirektør, Johanna Ellefsen Rostad.

– Ringnes rapporterer inn våre tall og markedsspesifikke forhold til Carlsberg. I tillegg hentes det inn tall fra alle våre underleverandører.

Det er en svært omfattende jobb. Samtidig ser vi det som helt avgjørende for å sikre at vi har en  forståelse for våre primære kilder til utslipp, sier Johanna. Hun forklarer videre at analysen benyttes som rammeverk for å prioritere klimatiltak.

RAMMEVERK FOR PRIORITERINGER I KLIMAARBEIDET

– Vi må både jobbe kutte egne utslipp og utslipp fra våre underleverandører, skal vi nå netto null, forklarer Johanna.

– Vi ser at emballasje utgjør over halvparten av klimaavtrykket vårt (51 %). Nettopp derfor står også emballasje høyt på vår agenda. Gjennom Plastløftet har vi kuttet over 500 tonn plast og introdusert resirkulert plast i stort monn. Gjennom disse tiltakene har vi i tillegg gjort betydelig kutt i vårt klimaavtrykk fra emballasje, sier Johanna og fortsetter – Veien videre handler om å fortsette å videreutvikle gode emballasjeløsninger. Den andre store jobben for oss blir å legge til rette for en fossilfri distribusjon av varene våre.

Analysen viser at transport og distribusjon står for 21 % av Ringnes’ klimaavtrykk, mens råvarer utgjør 16 %. Selve bryggeridriften og kjøling står for henholdsvis 6 % og 5 % av klimaavtrykket.

– I tillegg til egne utslipp, vil veien til netto null kreve at vi jobber systematisk med våre underleverandører. Det handler blant annet om å stille krav til at råvarene vi bruker er framstilt på en måte som ikke utarmer jorda, men bidrar til å gjenopprette jordsmonn og binde CO2, forklarer Johanna.

Årlige klimarapporter gir bedre sekundering Det er fire år siden forrige gang vi fikk utslippstall for verdikjeden. Siden den gang er det blitt jobbet godt med å få enda mer presise analysedata. Fra og med regnskapsåret 2022 vil Carlsberg også generere årlige rapporter som viser utviklingen i konsernets og hvert marked sitt utslipp fra verdikjeden.

– Med dette vil vi få et bedre styringsverktøy og en jevnere sekundering av klimaarbeidet vårt. Det er en styrke. Så blir det opp til oss å fortsette det gode arbeidet for å sikre at vi opprettholder vår posisjon som det markedet med det laveste klimaavtrykket per produserte liter drikke i Carlsberg, avslutter Johanna.

I vår ESG-rapport for 2022 presenterer vi våre mål og gir deg et innblikk i hvordan vi jobber med å levere på våre løfter. 

Vi håper du vil ta deg tid til å bli bedre kjent med oss og hvordan vi jobber med bærekraft.

God lesing!

Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes .

Les Ringnes' ESG-rapport 2022

Les Ringnes' ESG-rapport 2022

Vårt klimaløfte, plastløfte og helseløfte kan du lese mer om i Ringnes’  ESG-rapport.