Meny
Mangfold No

Vi vil ha mangfold og ulike perspektiver

Alle som jobber i Ringnes skal oppleve at dette er et sted hvor det er trygt å gå på jobb – hvor du kan være deg selv. I Ringnes teller vi snart 1000 medarbeidere som representerer ulike deler av verdikjeden og virksomheten.

Plass til alle

Vi har ulik livssituasjon og alder. Vi har forskjellig bakgrunn, etnisitet, legning, religion, kultur og historie. Men alle har vi et felles ansvar for å bygge et fellesskap hvor det er plass til alle.

Hos oss skal alle føle seg velkomne, og ingen skal utsettes for noen former for trakassering og diskriminering.

Ambisiøse mål for mangfold

Ringnes jobber systematisk for å gjøre arbeidsstyrken så mangfoldig og inkluderende som mulig.

Vi har ambisiøse mål for mangfoldet i bedriften. Mangfoldsarbeidet omfatter blant annet systematiske opplærings- og bevisstgjøringstiltak. Vi samarbeider også med foreningen FRI, er partnerbedrift for Oslo Pride og med i Oslo Pride Business Forum.

Mål for mangfold

Mangfoldspolicy og -kultur: Som en del av Carlsberg-familien jobber vi etter en klart definert policy som tydeliggjør mål og ambisjoner. Selv om vi i Norge har kommet langt på mange områder, jobber vi blant annet aktivt med å få opp kvinneandelen på alle områder.

Rekruttering og ansettelser: Vi søker aktivt mangfold i rekrutteringsprosessen. Dette kan inkludere å benytte seg av ulike rekrutteringskanaler og eliminere ubevisste fordommer i ansettelsesprosessen. Vi vil at de som gjennomfører intervjuene også reflekterer det mangfoldet vi ønsker oss.

Karriereutvikling og opprykk: Vi ønsker å sikre at alle medarbeidere har like muligheter for karriereutvikling og opprykk. Her er det viktig å oppmuntre til mangfold i lederstillinger slik at vi best mulig reflekterer de mulighetene vi ønsker å representere.

Fleksibilitet og tilpasning: Vi etterstreber å tilrettelegge for fleksible arbeidsordninger og tilpasninger for å imøtekomme ulike behov og bakgrunner blant våre medarbeidere. Dette kan inkludere tilrettelegging for funksjonshemmede, støtte for familieforpliktelser og andre individuelle hensyn.

Mangfoldsmålinger og oppfølging: Carlsbergs globale policy spesifiserer noen tydelige mål for arbeidet med inkludering. Disse er en del av de forventningene vi kommuniserer til våre ledere, og dette måles fortløpende for å vurdere om vi lykkes.

Les om våre bærekraftsløfter

Relaterte saker

Redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023

Redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023

21.06.24

Ringnes er omfattet av åpenhetsloven og er forpliktet til å gi en redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger for Ringnes-selskapene innen 30. juni hvert år. Her kan du finne redegjørelsene for 2023.

Festivalsommeren er i gang

Festivalsommeren er i gang

17.06.24

Da de første festivaltonene strømmet ut gjennom høyttalerne på Neon-festivalen og Trondheim Rocks på bryggeritomta til E.C Dahls i Trondheim, markerte de samtidig starten på festivalsommeren til Ringnes.

Sjøvettreglene på Munkholm-boksene i sommer

Sjøvettreglene på Munkholm-boksene i sommer

15.05.24

Munkholm inngår samarbeid med Redningsselskapet for å fremme trygg ferdsel til sjøs. I sommer vil sjøvettreglene pryde spesialdesignede bokser av Munkholm Radler.