Kort fortalt handler det om å ha et bevisst forhold til hvor mye alkohol man konsumerer og ikke minst hva man drikker. Et godt råd er å holde seg til øl eller andre alkoholsvake produkter.