Meny

Vårt klimaavtrykk: Fra råvare til du har ølen i hånda

Beer in hand carbon footprint

Et klimaregnskap er vårt kart og kompass i arbeidet med å redusere vårt klimaavtrykk. Det angir hvor i verdikjeden utslippene er størst – og dermed også hvor vi må prioritere arbeidet for å oppnå ytterligere reduksjoner.

I Carlsberg opererer vi med benevnelsen «Beer in hand carbon footprint», som angir vårt klimaavtrykk per produserte liter drikke – fra råvaren til du har ølen i hånda. Vårt klimaavtrykk benevner vi i CO2-ekvivalenter per liter drikke produsert.

Ringnes er det markedet i Carlsberg med det laveste CO2-avtrykket per produsert enhet drikke.

I Ringnes har vi (per 2019) oppnådd en reduksjon vårt klimaavtrykk med 17 % sammenlignet med basisåret 2015. Det betyr at vi ligger i forkant av målet om 15 % reduksjon innen 2022. Regnskapet forteller oss også at over halvparten av vårt klimaavtrykk kommer fra emballasje. Nettopp derfor står det også høyt på vår prioriteringsliste å utvikle emballasjeløsninger som har et lavere klimaavtrykk. 

I vår emballasjerapport kan du lese hvordan vi jobber med å utvikle emballasjeløsninger som reduserer vårt klimaavtrykk

 

Tilbake til klimaløftet

Andre områder ved klimaløftet