Meny

Plastsmarte festivalglass

Sommeren 2020 ble miljøprosjektet Bølgen etablert for å hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall. Ringnes var første bedrift til å bli med på prosjektet, og sammen med festivalene Øya og PRIDE jobbes det nå med å legge til rette for plastmarte festivaler.

Et av tiltakene i prosjektet er å sikre våre festivalkunder gode løsninger for festivalglass. Målet er å redusere forsøpling og klimabelastningen slik at festivalgjengerne skal kunne nyte sin drikke med god samvittighet.

Samarbeid
Det er organisasjonene Hold Norge Rent og Mepex Consult som står bak Bølgeninitiativet. Med på laget er også Oslofjorden Friluftsråd, Grønt punkt og Infinitum.

Gode løsninger
I et normalår har vi i Ringnes over 120 festivalkunder rundt om i landet. Det betyr at vi er i en posisjon der vi kan finne gode løsninger sammen med mange ulike festivaler. 

Festivalene Øya og Pride har en blitt del av Bølgen-prosjektet.

Pant på festivalglass
Sammen med Bølgenteamet har vi i Ringnes jobbet med å komme frem til tiltak som er effektive, samtidig som de er realistiske og gjennomførbare. Et av de tiltakene som har kommet lengst er arbeidet med festivalglass.

Infinitum-løsning
Bransjen har etablert en ordning sammen med panteselskapet Infinitum for innhenting og resirkulering av festivalglass. Plasten som benyttes er den samme som i plastflasker og går rett inn i den etablerte loopen som blir til nye flasker og glass. 

Gjenbruksglass
Øya har valgt en løsning med gjenbruksglass som kan vaskes og brukes på nytt igjen. De som er på festivalen har betalt en miljøavgift på 20 kr i baren for et glass. Brukt glass kan byttes med rent når neste øl skal kjøpes. De 20 kr skal dekke både vask, distribusjon og svinn. Gode tilbakemeldinger fra festival-deltakerne er en av flere grunner til at de ønsker å videreføre ordningen på Øya i 2022. 

Ingen festivaler er like, så hva som er den beste løsningen varierer.

 

Tilbake til plastløftet

Bærekraftsansvarlig i Ringnes, Emma Bjørke, distriktssjef i Ringnes, Fahim Fundak og Thomas Andre Valnes fra Øya-festivalen.

Bærekraftsansvarlig i Ringnes, Emma Bjørke, distriktssjef i Ringnes, Fahim Fundak og Thomas Andre Valnes fra Øya-festivalen.