Meny

Redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023

Ringnes er omfattet av åpenhetsloven og er forpliktet til å gi en redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger for Ringnes-selskapene innen 30. juni hvert år.

 

Ringnes består av ni selskaper med Ringnes Norge AS som morselskap. Av disse omfattes Ringnes AS og Ringnes Supply Company AS direkte av åpenhetslovens § 3, bokstav a. Det er derfor laget egne redegjørelser for disse to selskapene. Aktsomhetsvurderingene er imidlertid utført for samtlige av Ringnes-selskapene.

Redegjørelsene gir en generell beskrivelse av Ringnes’ organisering, styringssystem og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre inneholder den en redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger, hvilke negative konsekvenser Ringnes har avdekket, samt hvilke tiltak som er iverksatt.

Les redegjørelsene her:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven for Ringnes AS 2023

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven for Ringnes Supply Company AS 2023