Meny

Anders Røed, administrerende direktør Ringnes AS

Vi har et stort ansvar

Ringnes Bryggeri ble etablert i 1876 av brødrene Amund og Ellef Ringnes og finansmannen Axel Heiberg. De tre var ikke bare var gode ølbryggere og forretningsmenn. De var også forut for sin tid hva gjelder å ta et større ansvar for sine ansatte og for selskapets omgivelser.

Trioen donerte blant annet penger til ulike forskningsprosjekter, med bidraget til polarekspedisjonen og Fram som det mest kjente. Som en av de første industribedriftene i Norge innførte de tidlig også en sykelønnsordning for sine ansatte. Dette er tiltak som vi i dag tar for gitt, men som på deres tid ble oppfattet som banebrytende.

Forventninger
I dag forventes det at virksomheter som Ringnes tar ansvar – både som arbeidsgiver, men også for samfunnet rundt oss. Det forventes at vi opererer på en måte som gjør at vi bidrar til å nå overnasjonale utviklingsmål på områder som miljø og folkehelse. Ansvarlighet er ikke lenger en hygienefaktor, men det er en forutsetning for å drive virksomhet.

Ansvarlig markedsleder
Vi som jobber i Ringnes skal videreføre arven fra våre grunnleggere: Vi skal ha en sterk bevissthet rundt det ansvaret som følger med rollen som ansvarlig markedsleder og samfunnsaktør. Vi vet også at omgivelsenes tillit til oss som selskap forutsetter at vi er åpne om hvor vi står og hvilke mål vi har forpliktet oss til å jobbe for.

Fire ganger null
I 2017 lanserte Carlsberg og Ringnes i 2017 et nytt bærekraftprogram som vi på norsk omtaler som «Fire ganger null». Programmet har definert klare ambisjoner innenfor de fire bærekraftområdene som er mest relevante for vår virksomhet: Null karbonavtrykk, null sløsing av vann, null misbruk av alkohol og null ulykker på arbeidsplassen. Hver ambisjon følges opp med klare mål for årene 2022 og 2030.

Med disse målene for bærekraftig utvikling har vi definert et solid rammeverk for alle våre beslutninger. Nå er det opp til oss å innfri forventningene.

Hilsen Anders Røed
Administrerende direktør Ringnes AS