Meny

Personalhuset Ringnes AS

Alle skal tilbake i jobb

Ringnes er et selskap i kontinuerlig utvikling, og av dette følger også behovet for å kunne tilpasse seg ny teknologi og nye måter å jobbe på. 

I Ringnes har vi som et uttalt mål at alle overtallige skal hjelpes til å komme tilbake i jobb så fort som mulig. Som et sentralt element for å nå denne ambisjonen er Personalhuset Ringnes (PRI). PRI ble etablert i 2007 etter initiativ fra fagforeningen NNN.

Ordningen benyttes ved alle våre omstillinger som medfører overtallighet. Ordningen har vært en stor suksess. Nær 100 prosent av dem som har vært gjennom PRI, har kommet raskt tilbake i jobb.

I PRI tilbys overtallige karriererådgiving, individuell oppfølging og annen aktuell bistand i jobbsøkerprosessen. Arbeidet med å finne ny jobb utgjør en fulltidsoppgave for de overtallige. De overtallige blir formelt ansatt i PRI og får lønn i perioden de er tilknyttet selskapet.