Meny
Carlsberg Laboratorium (12).jpg

Kvalitet i Ringnes

For å arbeide målbevisst mot visjonen stiller Ringnes høye krav til sikkerhet og kvalitet

Kvalitetspolicy

Våre produkter og tjenester skal tilfredsstille de krav og forventninger våre kunder og forbrukere etterspør. Dette oppnår vi ved at alle våre medarbeidere kjenner til og engasjeres direkte i kvalitetsforbedring og kvalitetssikring i alle ledd av sitt arbeid.

ISO-sertifisert

I Ringnes har vi strenge kvalitets- og miljøkrav, og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ISO-sertifiseringen er en internasjonal kvalitetsutmerkelse av ledelsessystemer. Sertifiseringen gir kundene, forbrukerne og samfunnet større trygghet på at vi leverer produkter og tjenester av riktig kvalitet, og at vi som samfunnsaktør ivaretar miljøansvaret vårt. I Ringnes har vi klare formulerte kvalitets- og miljømål, og alle våre medarbeidere skal kjenne til disse og hvordan de kan påvirke målene.