Meny

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Som markedsleder og ansvarlig produsent av alkoholholdige drikker, er det naturlig for Ringnes å vise sitt standpunkt til misbruk og overdreven bruk av alkohol. Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her:
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen

Innledning

Dette nettstedet driftes av Ringnes AS, Thorvald Meyers gate 2, 0555 Oslo, Norge. Organisasjonsnummer 914 670 705. Andre tilknyttede selskaper i konsernet kan bidra til nettstedet, eller drifte dette nettstedet. Våre tilknyttede selskap er datterselskap, og holdingselskap i konsernet, samt ethvert datterselskap av holdingselskap i Carlsberg Group.

Vilkår for bruk av nettstedet inkludert øvrige dokumenter som det henvises til gjelder all bruk av nettstedet enten du er gjest eller registrert bruker.

Vi anbefaler at du leser våre brukerbetingelser nøye før du bruker nettstedet da disse vilkårene vil gjelde all bruk av dette nettstedet. Vi anbefaler at du leser våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler og skriver ut en kopi for fremtidig referanse.

Ved å bruke nettstedet vårt angir du at du er akseptert for å være bundet av disse vilkårene og at du godtar å overholde dem. De er en juridisk avtale mellom deg og oss, som bare kan endres med vårt samtykke. De bør ses i sammenheng med de andre aktuelle vilkårene nedenfor, og eventuelle opplysninger gitt på nettstedet vårt om hvordan nettstedet fungerer og hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Hvis du ikke godtar disse bruksbetingelsene, må du forlate nettstedet vårt umiddelbart.

Andre vilkår

Vilkår for bruk av nettstedet refererer til følgende tilleggsvilkår:

• Våre retningslinjer for personvern angir våre vilkår for behandling av personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss. Ved å bruke dette nettstedet garanterer du bare å oppgi korrekte personopplysninger.
• Våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler angir informasjon om vår bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Om du bruker nettstedet uten å deaktivere informasjonskapsler på din enhet, samtykker du i vår innsamling av personopplysninger.
• Våre betingelser for bruk av nettstedet[Link] angir tillat bruk av dette nettstedet. Når du bruker nettstedet må du overholde disse betingelsene.
• Om du benytter vår webshop må du overholde våre salgsbetingelser

Endringer i våre vilkår og nettsted

Vi kan når som helst oppdatere disse bruksvilkårene uten forvarsel, og vi vil oppfordre deg til å gjennomgå erklæringen fra tid til annen og legg merke til eventuelle endringer vi gjør, da disse er bindende for deg. Denne erklæringen ble sist oppdatert 20. juni 2018.

Vi oppdaterer nettstedet regelmessig og kan når som helst endre innholdet. Vær oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet kan være utdatert og at vi ikke er forpliktet til å oppdatere dette innholdet. Vi garanterer ikke at nettstedet er fritt for feil eller mangler. Om du ser noe som mangler er du velkommen til å tipse oss om dette per epost, send melding til [email protected].

Bruk av nettstedet

Bruk av nettstedet er kostnadsfritt. Vi garanterer ikke at nettstedet er tilgjengelig uavbrutt eller feilfritt. Din tilgang til nettstedet er gitt midlertidig. Vi kan stenge nettstedet, fjerne innhold eller deler av nettstedet uten varsel. Vi skal ikke holdes ansvarlig om nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig.
Du er selv ansvarlig for å gjøre tiltak som er påkrevd for å få tilgang til nettstedet. Du er innforstått med at vi ikke kan garantere at nettstedet vårt er fritt for datavirus eller annen kode som kan ha skadelige egenskaper. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre tilstrekkelige tiltak og virussjekk inkludert antivirusprogram for å ivareta din egen datasikkerhet.

Du er også ansvarlig for at alle som har tilgang til nettstedet vårt via din internettforbindelse, er oppmerksomme på disse bruksbetingelsene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Vi garanterer ikke at alt innholdet på siden er tilgjengelig på nettstedet fra alle geografiske plasseringer. Vi kan begrense tilgangen til nettstedet vårt, en hvilken som helst tjeneste eller produkt som er beskrevet på nettstedet til en hvilken som helst person eller til ethvert geografisk område til enhver tid.

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojaner, ormer eller annet materiale som er skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til eller forstyrre riktig bruk av nettstedet vårt, og spesielt må du ikke forsøke å omgå sikkerhetssystemer, manipulere, «hacke» eller på annen måte forstyrre nettstedet vårt eller hvilket som helst datasystem, server, ruter eller annen Internett-tilkoblet enhet tilknyttet Ringnes. Å handle i strid med denne bestemmelsen kan potensielt være en forbrytelse i henhold til straffeloven. Ringnes vil vurdere å rapportere et straffbart brudd på denne bestemmelsen til politiet. Vi kan når som helst begrense tilgangen til noen funksjoner eller deler av nettstedet vårt eller hele nettstedet.
Datainnsamling på nettsiden

Når du fyller ut et registreringsskjema på nettsiden er det en frivillig handling du gjør. Ved å bruke registreringsskjema eller annen innsending av data til oss er du pliktig å gi oss korrekte og fullstendige opplysninger. Vennligst send oss nye korrekte opplysninger om du oppdager at vi har registrert feil opplysninger, eller om det er endringer i informasjonen du har sendt oss tidligere.

Om du selv velger brukernavn og passord, eller om du får brukernavn og eller passord fra oss, herunder all annen informasjon som er en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du alltid behandle dette som konfidensiell informasjon. Dette må aldri utleveres til tredjepart selv om dette er personer du stoler på. Vi har rett til å deaktivere enhver bruker, eller forhindre tilgang til enhver bruker, når som helst, uten å begrunne dette.

Om du blir kjent med eller mistenker at andre kjenner passordet tilhørende til brukernavnet som benyttes til pålogging på våre systemer må du omgående varsle oss på telefon: (+47) 22 06 95 00 eller epost: [email protected].

Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er angitt, er vi eier, eller rettighetshaver, av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og av alt som er publisert på nettstedet. Våre rettigheter er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett og internasjonale traktater.

Vi er eier eller lisensinnehaver av varemerkene som vises på nettstedet vårt og alle tilknyttede handelsnavn, logoer og enheter, med mindre det er angitt det motsatte.

Du kan skrive ut en kopi og kan laste ned utdrag eller materialer fra nettstedet vårt for personlig bruk, og ethvert kopiert materiale må inneholde alle opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter som vises på den. Du må ikke endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller nedlastet på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk, separat fra en tilhørende tekst.

Du har ingen rett eller rettigheter til nedlastet materiale eller programvare som er stilt til din disposisjon, nedlastet eller kopiert.

Det kreves forhåndsgodkjenning for all annen bruk av materiale på nettsiden inkludert reproduksjoner unntatt som beskrevet over. Enhver publisering, endring eller distribusjon er kun tillatt med vår skriftlige forhåndsgodkjenning.

Vår status som forfattere av innhold på nettsted må alltid bekjentgjøres. Alle andre bidragsytere av innhold på vårt nettsted skal også bekjentgjøres.

Du må ikke bruke noen del av innholdet på vår side for kommersielle formål uten å innhente tillatelse fra oss eller våre lisenshavere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned innhold fra nettstedet i strid med brukervilkårene vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart. Du må da, etter eget valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialene du har laget. Du vil fremdeles bli holdt ansvarlig for brudd på våre vilkår for bruk av nettstedet.

Informasjon på nettsiden kan være upresis.

Informasjon på vår nettside er kun gitt som generell informasjon. Vi bestreber å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt, men innhold, kommentarer, anmeldelser eller ethvert annet materiale som er lagt ut på vår nettside er ikke ment som grunnlag for dine avgjørelser. Du må anskaffe profesjonell bistand eller spesialistrådgivning før du beslutter en handling eller avstår fra en handling på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

Vi garanter ikke og kan ikke stilles til ansvar for at informasjonen på denne siden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. I den grad det er tillatt i loven, tar vi ikke ansvar for tap eller skade som følge av eventuelle handlinger du eller andre gjør, eller ikke gjør, på bakgrunn av informasjon på denne nettsiden. Hvis du finner feil, upresis informasjon eller informasjon som kan misforstås på nettsiden, vennligst kontakt oss og vi vil forsøke å rette det der vi er enige, så snart det er mulig.

Tilbakemeldinger på nettstedet

Eventuelle meninger eller vurderinger som er lagt ut på nettstedet vårt er forfatteres ansvar, og er på ingen måte et uttrykk for våre synspunkter.

Vi gir ingen garantier og skal ikke stilles til ansvar for påstander eller underforståtte meninger, blant annet med hensyn til deres lovlighet eller nøyaktighet. Vi fraskriver oss ethvert ansvar i forbindelse med slike påstander eller meninger i den grad loven tillater dette.

Konkurranser

Eventuelle konkurranser eller lignende som utføres eller henvises til på vårt nettsted skal være underlagt de vilkår og betingelser som er satt for den aktuelle konkurransen. Om det ikke er satt spesifikke regler for konkurransen frasier vi oss ethvert ansvar for konkurransen og anbefaler at du ikke deltar i den.

Linker til dette nettstedet og til andre nettsider, mv.

Nettsiden har nettstedkoblinger til tredjeparts nettsider, programmer, apper, brukerundersøkelser eller andre digitale systemer eller plattformer. Vi har ikke kontroll over innholdet på disse stedene eller systemene med mindre dette er spesifikt oppgitt, og med mindre dette stedet eller systemet er laget av oss. Om det er laget av oss kan det være egne vilkår for bruk av stedene eller systemene. Når du klikker på en nettstedkobling forlater du området som er kontrollert av oss, så vi kan derfor ikke akseptere ansvar for eventuelle problemer som oppstår i forbindelse med tredjeparts bruk av dataene dine, innholdet på tredjeparts nettsider, programmer, apper, brukerundersøkelser eller andre digitale systemer eller plattformer, inkludert enhver programkode, ethvert produkt eller tjeneste som tilbys deg.

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å forby enhver kobling fra et annet nettsted til materiale eller informasjon på vår side.

Vårt ansvar

Vi håper nettstedet vil være av interesse for våre brukere. Vi fraskriver oss likevel ethvert ansvar for innhold på nettstedet, også om det er uttrykkelig beskrevet eller underforstått mening i den grad loven tillater det. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade, uansett om det foreligger kontrakt, uaktsomhet, brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om dette bør forventes, eller oppstår i forbindelse med:

forhold, garantier og representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innhold på det, enten uttrykkelig eller underforstått, i den grad loven tillater det. Vi vil ikke være ansvarlig for noen bruker, for tap eller skade, uansett om det foreligger kontrakt, forårsaket av uaktsomhet, brudd på lovbestemt plikt, eller på annen måte, selv om det kan forventes, oppstår under, eller i forbindelse med:
- bruk av, eller mangel på mulighet til å bruke nettstedet, eller:
- bruk av innhold eller mening med innhold på nettsiden.

Hvis du bruker nettstedet som forbruker, vil vi ikke være ansvarlig for deg, for tap av fortjeneste, for tap av virksomhet, tap av forretningsmulighet, og skal bare være ansvarlig for eventuelle tap som er opplagt forutsigbare.

Dersom du bruker nettstedet i næring, skal vi under ingen omstendighet være ansvarlig for deg:
- Tap av fortjeneste, tap av salg tap av virksomheter eller andre tapte inntekter.
- Forretningsavbrudd
- Tap av forventede besparelser
- Tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme, eller
- eventuelle indirekte følgeskader eller tap.

Vi skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et virus, DDoS-angrep, annen skadelig kode som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet materiale som følge av din bruk av vårt nettsted, eller du laster ned noe innhold fra nettstedet, eller på et nettsted eller annen som er koblet fra nettstedet via nettkobling.

Vi påtar oss intet ansvar for nettsteder eller annet som er koblet til vårt nettsted via nettkobling. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem.

Om det bestilles varer eller avtales leveringer på våre nettsider reguleres det av våre salgsbetingelser.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor deg der hvor det ville vært ulovlig å gjøre det. Som forbruker er dine rettigheter ivaretatt av forbrukerkjøpsloven og andre forbrukerrelaterte rettigheter som er relevante for våre produkter og tjenester.

Opplasting av filer og innhold på dette nettstedet

Hvis du bruker en funksjon på nettstedet som tillater deg å laste opp innhold til nettstedet vårt, eller for å få kontakt med andre brukere av nettstedet, må du overholde våre vilkår for akseptabel bruk av nettsted.[LINK]

Du er selv ansvarlig for å overholde vilkårene for akseptabel bruk av nettstedet. Ved brudd på vilkårene vil du selv holdes ansvarlig for eventuelle tap dette kan påføre oss. (Hvis du er forbrukerbruker, betyr dette at du vil være ansvarlig for eventuelle tap eller skade vi har som følge av brudd på brukervilkårene).

Alt innhold du laster opp til nettstedet vårt vil bli vurdert som ikke-konfidensielt og ikke-rettighetsbeskyttet. Du beholder alle dine eierskapsrettigheter til innholdet ditt, men du må gi oss en ubegrenset rett til å bruke, lagre og kopiere innholdet og distribuere og gjøre det tilgjengelig for tredjepart. Rettighetene du gir oss er beskrevet i neste avsnitt (eierskapsrett til innhold).

Vi kan avsløre din identitet til enhver tredjepart som hevder at innhold som er publisert eller lastet opp av deg til nettstedet vårt, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

Vi er ikke ansvarlige for, eller ansvarlig overfor noen tredjepart for innholdet, eller hvor korrekt innholdet er, som er innsendt av deg, eller noen annen bruker av nettstedet vårt.

Vi har rett til å fjerne eventuelle innlegg du legger igjen på vår nettside hvis innlegget etter vår mening ikke overholder innholdsvilkårene som er angitt i våre vilkår for akseptabel bruk av nettsted.[LINK]

Synspunktene fra andre brukere på nettstedet vårt representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

Du er eneansvarlig for å sikre og sikkerhetskopiere innholdet ditt.

Eierskapsrett til innhold

Når du laster opp eller sender inn innhold til nettstedet vårt, gir du oss et evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusivt, royaltyfritt, overførbar rett til å bruke, reprodusere, forberede avledede verk av, vise det brukergenererte innholdet i forbindelse med tjenesten på nettstedet vårt og på tvers av ulike medier, inkludert markedsføring enten det er på nettstedet eller i andre kanaler. Som bruker skal du allikevel vite at vi håndterer opplastet materiale på en profesjonell måte.

Tilgjengelighet

Vi anerkjenner behovet for at dette nettstedet er tilgjengelig og enkelt å bruke uavhengig av teknologi eller brukernes evner. Mens vi streber etter å nå de beste standarder for tilgjengelighet og brukervennlighet, er det ikke alltid mulig å gjøre det på alle områder av nettstedet vårt. Innhold levert av våre tredjepartspartnere og nettstedbrukere kan ikke forventes å overholde disse standardene.

Vi ser hele tiden på måter å forbedre nivået på tilgjengelighet og brukervennlighet på nettstedet vårt. Hvis du finner noe som trenger forbedring eller har problemer med å bruke dette nettstedet, vennligst gi oss beskjed.

Generelt

Eventuelle formelle juridiske merknader skal sendes til oss på vårt registrerte kontor ovenfor og skal merkes med «Personvern». Manglende håndhevelse av våre rettigheter skal ikke resultere i frafall av slik rett. Du kan ikke overføre rettighetene dine til tredjepart i henhold til vilkår for bruk av nettsted.

Dersom noen deler av disse bruksvilkårene ikke er lovlige, skal alle andre deler av disse bruksvilkårene være upåvirket og forbli i kraft.

Disse bruksvilkårene, dens gjenstand og dens formasjon (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt norsk lov. Vi er begge enige at denne avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

Kontakt oss

Om du opplever problemer med vårt nettsted eller har kommentarer til det vennligst ta kontakt med oss.

Oppdateringer

Disse bruksbetingelsene ble sist oppdatert 20. juni 2018.

 

Kontaktinformasjon: 

Om du har spørsmål om Personvern kan du kontakte oss på telefon (+47) 22 06 95 00 eller epost:  [email protected]