Meny

Klimanøytrale bryggerier

I løpet av 2022 har vi sørget for at samtlige av våre bryggerier er klimanøytrale.

Farris og Imsdal produseres ved anlegg som er klimanøytrale. I mai 2022 sørget vi også for å gjøre vårt hovedbryggeri på Gjelleråsen klimanøytralt.

I perioden 2015–2021 har de direkte utslippene fra vårt hovedbryggeri gått ned med 87 % – fra 0,68 til 0,09 kg CO2 e per hektoliter produsert. Utslippskuttene har kommet gjennom installasjon av en elkjel. Vi har en oljekjel som benyttes i forbindelse med overhaling av elkjelen. Når vi i 2022 gikk over til å benytte bioolje på denne oljefyren ble anlegget klimanøytralt.

Tilbake til klimaløftet